Zadeva C-629/19: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesverwaltungsgericht Steiermark – Nemčija) – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“/Landeshauptmann von Steiermark (Predhodno odločanje – Okolje – Odpadki – Direktiva 2008/98/ES – Člen 2(2)(a), člen 3, točka 1, in člen 6(1) – Odpadne vode – Blato iz čistilnih naprav – Področje uporabe – Pojem „odpadek“ – Prenehanje statusa odpadka – Predelava ali recikliranje)