Sklep Sveta (EU) 2020/1697 z dne 12. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Dvostranskem nadzornem odboru v okviru Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva glede Sklepa št. 0010 o sprejetju Priloge 3 k Sporazumu