Padomes Lēmums (ES) 2020/1697 (2020. gada 12. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Divpusējā uzraudzības padomē atbilstoši Nolīgumam starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā attiecībā uz Lēmumu Nr. 0010 par Nolīguma 3. pielikuma pieņemšanu