Cinneadh (AE) 2020/1697 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an Aontas Eorpach sa Bhord Déthaobhach Formhaoirseachta faoin gComhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach um chomhar maidir le sábháilteacht eitlíochta sibhialta a rialáil, a bhaineann le Cinneadh Uimh. 0010 lena ndéantar Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an gComhaontú a ghlacadh