Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1697 ze dne 12. října 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Dvoustranném dozorčím výboru v rámci Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví k rozhodnutí č. 0010 o přijetí přílohy 3 dohody