Del 0 af ECB's personaleregler om Det etiske Grundlag (Denne tekst ophæver og erstatter den tekst, der er offentliggjort i EU’s Officielle Tidende C 92 af 16.4.2004, s. 31 )