Asia C-500/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 135 artiklan 1 kohdan a alakohta — Vapautukset — Unionin oikeuden vastaisesti kannetut verot — Liikaa maksetun arvonlisäveron palauttamisen esteet — SEU 4 artiklan 3 kohta — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet sekä vilpittömän yhteistyön periaate — Yksityisten oikeudet — Verovelan vanhentumisajan päättyminen — Unionin tuomioistuimen tuomion vaikutukset — Oikeusvarmuuden periaate)