Věc C-446/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. května 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu – Česká republika) – AGROBET CZ, s.r.o., v. Finanční úřad pro Středočeský kraj („Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Odpočet DPH zaplacené na vstupu – Nadměrný odpočet DPH – Zadržení nadměrného odpočtu v návaznosti na zahájení daňové kontroly – Žádost o vyplacení části nadměrného odpočtu vztahující se k plněním, která nejsou rozsahem této kontroly dotčena – Odmítavý postoj daňových orgánů“)