Дело C-446/18: Решение на Съда (втори състав) от 14 май 2020 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — AGROBET CZ, s.r.o./Finanční úřad pro Středočeský kraj (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Надвзет ДДС — Задържане на надвзетия данък поради започването на процедура за данъчна проверка — Искане за възстановяване на частта от надвзетия данък, отнасяща се до сделките, които не са предмет на тази процедура — Отказ на данъчната администрация)