Sag C-159/19 P: Appel iværksat den 21. februar 2019 af Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-411/16, Syriatel Mobile Telecom mod Rådet