Mål C-78/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Rouen (Frankrike) den 8 februari 2010 — Advokaten Marc Berel i egenskap av ombud för Société Port Angot Développement, Advokaten Hess, i egenskap av konkursförvaltare för Société Port Angot Développement, Société RIJN Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen port, Administration des douanes — Havre port, Société Port Angot Développement som har trätt i stället för SAS Manutention de produits chimiques et miniers (Maprochim) samt Asia Pulp & Paper France mot Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre och Administration des douanes du Havre