Lieta C-78/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 8. februārī iesniedza Cour d’appel de Rouen (Francija) — Marc Berel, Société Port Angot Développement pilnvarotais pārstāvis, Hess, Société Port Angot Développement administrators, Société Rijn Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement , sabiedrības SAS Manutention de produits chimiques et miniers (Maprochim) tiesību pārņēmēja, Asia Pulp & Paper France/Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre