/* */

2012/747/EU: Sklep Sveta z dne 3. decembra 2012 o stališču, ki se ga sprejme v imenu Evropske unije v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 (o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode) k Sporazumu EGP