Obligațiile operatorilor care comercializează lemn și produse din lemn ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))