Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az utasnyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és felhasználásáról szóló, az EU és Japán közötti megállapodásra vonatkozó tárgyalási meghatalmazásról (A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: www.edps.europa.eu)2019/C 419/04