Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k mandátu k vyjednání o dohodě mezi EU a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících [Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu.]2019/C 419/04