Kohtuasi C-260/04: Hagi, mille esitas Euroopa Ühenduste Komisjon 17. juunil 2004 Itaalia Vabariigi vastu