Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af afgørelser om Det Blandede Udvalgs forretningsorden og af mandatet for underudvalgene og arbejdsgrupperne$