Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) — COM(2012) 682 final — 2012/0321 (NLE)