Komisijas Regula (ES) Nr. 1253/2014 ( 2014. gada 7. jūlijs ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilācijas iekārtām Dokuments attiecas uz EEZ