Komission asetus (EU) N:o 1253/2014, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimusten osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti