Sag C-115/12 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. september 2013 — Den Franske Republik mod Europa-Kommissionen (Appel — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — EF-strukturintervention i regionen Martinique — nedsættelse af finansiel støtte — offentlige bygge- og anlægskontrakter — transaktioners forenelighed med bestemmelserne i EU-retten — samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 93/37/EØF — artikel 2 — begrebet »direkte tilskud« — begrebet »sportsanlæg, rekreative anlæg og anlæg til fritidsformål« )