Predmet T-205/17: Presuda Općeg suda od 15. ožujka 2018. – SSP Europe protiv EUIPO-a (SECURE DATA SPACE) „Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije SECURE DATA SPACE — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001]”