Kohtuasi T-205/17: Üldkohtu 15. märtsi 2018. aasta otsus – SSP Europe GmbH versus EUIPO (SECURE DATA SPACE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi SECURE DATA SPACE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c))