Věc T-205/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. března 2018 – SSP Europe v. EUIPO (SECURE DATA SPACE) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SECURE DATA SPACE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“