Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 5, 7 styczeń 2012