Sotgia mod Kommissionen Dom afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 8. juli 2010. # Stefano Sotgia mod Europa-Kommissionen. # Offentligt hverv - Tjenestemænd. # Sag F-130/06. TITJUR