Sag C-785/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 23. april 2020 — Koch Media GmbH mod HC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Saarbrücken — Tyskland)