SKRIFTLIG FRÅGA E-2676/03 från Ulrich Stockmann (PSE) till kommissionen. Tillträde för DHL-Airways till marknaden i Förenta staterna.