Sag C-398/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammergericht Berlin (Tyskland) den 23. maj 2019 — BY