Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1341 al Comisiei din 28 septembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/466 în ceea ce privește perioada de aplicare a măsurilor temporare (Text cu relevanță pentru SEE)