Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1341 van de Commissie van 28 september 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wat betreft de toepassingsperiode van tijdelijke maatregelen (Voor de EER relevante tekst)