Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1341, annettu 28 päivänä syyskuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/466 muuttamisesta väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisajan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)