Spremenjeni predlog SKLEP SVETA o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Ukrajino