Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Unió és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről