Asia C-832/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 12.3.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Helsingin hovioikeus – Suomi) – A ym. v. Finnair Oyj (Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 ja 7 artikla – Oikeus korvaukseen lennon viivästymisen tai peruuttamisen vuoksi – Oikeus useaan korvaukseen tilanteessa, jossa viivästyminen tai peruuttaminen koskee paitsi alkuperäistä varausta myös tämän jälkeistä varausta, joka on tehty uudelleenreitityksen yhteydessä – Ulottuvuus – Vapautus korvausvelvollisuudesta – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Niin kutsuttu on condition -osa – Tekniset viat, jotka ilmenevät lentokoneen huollon yhteydessä)