Skriftlig forespørgsel E-003158/11 Christine De Veyrac (PPE) og Philippe Juvin (PPE) til Kommissionen. Gennemførelse af den moderniserede toldkodeks