Sag T-26/18: Rettens dom af 12. marts 2019 — Frankrig mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter udelukket fra EU-finansiering — udgifter afholdt af Frankrig — punktvise og faste finansielle korrektioner — arealstøtteordning — system til identifikation af landbrugsparceller — fastlæggelsen af støtteberettigede arealer — bevarelse af landbrugsjorden i god landbrugs- og miljømæssig stand — landskabstræk — græsningsarealer og hedeområder — nationalt kontrolsystem, der er indført på grundlag af en definition, der ikke er forenelig med støtteberettigede arealer — proportionalitet — begrundelsespligt — efterprøvende regnskabsafslutning — mest sandsynlige fejlforekomst — retlig fejl)