Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10199 — Goldman Sachs/Advania) (EØS-relevant tekst) 2021/C 136/02