Midlertidigt arrangement i form af aftalte regler mellem Norge og Det europæiske økonomiske Fællesskab vedrørende samhandelen med ost