Mål C-402/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour du travail de Liège (Belgien) den 24 maj 2019 — LM mot Centre public d'action sociale de Seraing