Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 maja 2021 r.