Glavna uprava za razvoj i suradnju (EuropeAid) — Oglas za slobodno radno mjesto direktora (AD 14), u Bruxellesu (članak 29. stavak 2. Pravilnika o osoblju) — COM (2014) 10349