Kommissionens forordning (EØF) nr. 1986/88 af 5. juli 1988 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø