Skriftlig forespørgsel E-0857/06 af Glyn Ford (PSE) til Kommissionen. Tab af arbejdspladser hos designerne af sikkerhedsfodtøj