Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan$