Bendras pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo$