Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна$