Sdělení Komise, které se týká orgánu pověřeného vydáváním osvědčení o původu v rámci nařízení (EU) č. 1085/2010