SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1599/95 af Eva KJER HANSEN til Kommissionen. Overensstemmelse mellem de danske regler om beskatning af medarbejdende ægtefæller (kildeskatteloven § 25a) og Rådets direktiv om ligestilling (86/613/EØF) art. 3 og 5